1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Res. 77-Lorasp’ın Öldürülmesi - Doktora tez abdolrahman d ej

bet18/18
Sana17.10.2017
Hajmi4.8 Kb.

Res. 77-Lorasp’ın Öldürülmesi

: Firdevsi Şehnamsi, Safevî dönemi,1573(Afif  
Elbehnisi, El-fen el-islami)                             
 
 
 
 

 
 
265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.78-  ran ve Turan Sava

ş

ı:

 Firdevsi Şehnâmesi, Safevî dönemi,  1573 (Zagorka 
Janc,   slamska Minijatura)  
                  
 
 
 
 
 

 
 
266
 
 
 
                                     .  
 

Res.79- Ger

ş

asp’ın Devlerle Sava

ş

ı

: Gerşaspname, 1573 (Anthony Welch , Artists 
for the Shah :Late Sixteenth-Century Painting at the Imperial Court of Iran ).  
 
 

 
 
267
 
 
 
 

Res.80

ran 

Ş

ahı Yezdgerd’in De

ğ

irmende De

ğ

irmenci tarafndan 


öldürülmesi

,

Safevî dönemi, 1574 [TSMK Hazine 1489, y . 538], 
(Abdülkadir Karahan, - Tahsin Yazıcı - Ali Milani,  Şehnamelerden 
Seçme Minyatürler).   

 
 
268
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 

Res.81-

  

Rüstem’in Beyaz Devi Öldürmesi

: Belirsiz bir Şehnameden, 
muhtemelen II. Şah  smail dönemi, Kazvin, Yaklaşık 1576 (Sheila R.Canby, 
Persian Painting). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
269
 
 
 
 

Res.82-

  

sfendiyar’ın Simurg’u Öldürü

ş

ü:

 Şehname, Safevî dönemi, 1576-77 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
 

 
 
270
 
 
 
 

Res.83-

  

sfendiyar’ın Aslan ile Kar

ş

ıla

ş

ması:

 Şehname, Safevî dönemi, 1576-77 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
 

 
 
271
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Res.84-Rüstem’in  Ejderi  öldürmesi

:  Şah  II. smail’in  tamamlanmamış 
Ş
ehnâmesinden, Safevî dönemi,  Kazvin, 1577,( Ruin Pakbaz , Nakkaşi-i  rani az 
Dirbaz Ta  mruz ). 
 
 

 
 
272
 
 
 
 
 

Res.85–

 

Rüstem’in Efrasiyab’ın Sarayına Saldırması

: Firdevsi Şehnâmesi,  
Safevî dönemi,  sfahan, 1609 (Sheila R.Canby, Persian Painting) 
 
 
 
 
 

 
 
273
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res. 86

-

Domuz Saldırısı

 : Safevîler dönemi, Kazvin, 1569- 1624,( Sheila 
R.Canby, Persian Painting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
274
 
 
 
 

Res.87

-

Tahmuras’un Devleri Öldürmesi

: Şehname, Safevî dönemi, 1587-1597 
(Anthony Welch , Artists for the Shah : Late Sixteenth-Century Painting at the 
Imperial Court of Iran ). 
 

 
 
275
 
 
 
 
 
 

Res.88

Kale Ku

ş

atması

: Selimnâme, Kanuni Sültan Süleyman dönemi, 1525, 
[Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1597- 1598, y.235a] (Metin And “Osmanlı 
Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”).
 
 

 
 
276
 
 
 
 
 

Res.89Türk  Akıncısı  ile  Macar  

Ş

övalyesinin  Kar

ş

ıla

ş

ması:


 
Süleymanname, 
Kanunî  Sultan  Süleyman  dönemi,  1558,  [Kanunî  Sultan  Süleyman  dönemi,  1558, 
[TSMK,  H  1517,  y.  212a],  (Esin  Altıl,  Suleymanname  The  Illustrated  History  Of 
Suleyman The Magnificent). 

 
 
277
 
 
 
 

Res.90-

 

Kara Ahmet  Pa

ş

a’nın Atının Vurulu

ş

u:

 Süleymanname, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558 [ TSMK, H. 1517, y.s.33a], (Esin Altıl, Suleymanname The 
Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
 

 
 
278
 
 
 
 

Res.91-

 

Kanunî Sultan Süleyman’ın Sefere Gidi

ş

i:

 Süleymanname, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558, [TSMK H.1517, y. 529a], (Esin Altıl, Suleymanname The 
Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
 

 
 
279
 
 
 
 

Res.92- 

Kanunî Sultan Süleyman’ın Rodos’a Varı

ş

ı:

 Süleymanname, Kanunî 
Sultan Süleyman dönemi, 1558, [TSMK, H.1517, y.143a], (Esin Altıl, 
Suleymanname The Illustrated History Of Suleyman The Magnificent). 
 
 
 
 

 
 
280
 
 
 
 

Res.93-

 

I. 

Murad’ın Altınlı bir Çomak ile Kaplanı Öldürmesi:


 

 

Hünernâme C.I, 
Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.81a], (Resim Yapı ve 
Kredi Bankasının yayınladığı, Hünernâme ve Sanatçıları adındaki eser).  
 

 
 
281
 
 
 
 
 
 
 

Res.94

Mohaç Sava

ş

ına Katılan Süvari Birlikleri:

 Hünernâme C. II, Kanunî Sultan 
Süleyman  dönemi,  1588  [TSMK  H.1524,  y.256.b],  (Resim  Metin  Ant’ın  “Osmanlı 
Tasvir Sanatları: 1 Minyatür).  
 
 

 
 
282
 
 
 
 

Res.95-Fatih

 

Sultan Mehmed’in Budin Kalesini Fethetmesi

: Hünernâme C I , 
Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, [Topkapı Sarayı Müzesi H.1523], (Metin And 
, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür). 
 
 
 
 
 

 
 
283
 
 
 
 

Res.96-

 

Sultan Süleyman’ın Rodos’a saldırısı:

 Süleymannâme, Kanunî Sultan 
Süleyman dönemi, 1558, [TSMK H.1523, y.165a], (Metin And, Osmanlı Tasvir 
Sanatları: 1 Minyatür). 
 

 
 
284
 
 
 
 
 

Res.97- 

I. Murad’ın Sırp Fedaisi Milo

ş

 Tarafından 

Ş

ehid Edilmesi:

 

Hünernâme C. 
I , Kanunî  Sultan Süleyman dönemi, 1584, [TSMK, H.1523, y.143b], (Resim Yapı ve 
Kredi Bankasının yayınladığı, Hünernâme ve Sanatçıları). 

 
 
285
 
 
 
 

Res.98- 

Macar Kahramanın Çelik Mi

ğ

ferinin II. Murad Tarafından  


Parçalanması:

 Hünernâme C I , Kanunî Sultan Süleyman dönemi, 1584, 
 [Topkapı Sarayı Müzesi H.1523], (Resim Yapı ve Kredi Bankasının yayınladığı, 
Hünernâme ve Sanatçıları) 

 
 
286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
Res. 99                                                                                     Res. 100
 
 

Res.99- Viena ku

ş

atması

: HünernâmeC.II, Kanunî Sultan Süleyman 
dönemi,1588,[TSMK H.1524, y. 257 b], ( pşiroğlu. M. Ş., Chefs-d’ oeuvre du 
Topkapi peintures et miniature).  

Res.100

Macarların Nigbolu kalesinin 


muhasarası ve Yıldırım Beyazid’in geli

ş

i

: Hünerneme C.I, Kanunî   Sutan 
Süleman dönemi, , 1584, [TSMK, H.1523, y.108b],(“Hünernâme 
Minyatürleri ve Sanatçıları”,  Yapı ve Kredi Bankası).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
287
 
 
 
 
 

Res.101

-

Osmanlı Askerlerinin  ran Develerini Ele Geçirmeleri

: Şehinşehnâme 
C.II, III. Murad dönemi, 1592, [TSMK, B.200, y.119a], (“Keskin Color karpoStalcılık 
San”ın yayınladığı kartpostal, 
www.keskincolor.com
). 

 
 
288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.  102-

  

Hoçova  Meydan  Sava

ş

ı

:  Eğri  fethnemesi,  1598  [TSMKH.  1609y.50b-
51a], (Metin And “Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.103-

 

1620’de, Kaptan-ı Derya Ali Pa

ş

a’nın deniz sava

ş

ında dü

ş

man 


kalyonlarını esir alması

: Şehname-i    Nadiri, 1622 [TSMK.H.1124, y.28b-
29a],(Metin And “Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
290
 
 
 
 

Res.104

Kesici Silahlardan Olan Kılıç, Ayrıntıları ile:

 (T.Nejat Eralp , Tarih 
Boyunca Türk toplumunda Silâh Kavramı ve…). 

 
 
291
 
 
 
 

Res.105-

  

ran  Kılıçları:

  Soldan  lk  Kılıç,  13-  14  yüzyıllararası  ran  kılıcı;  Sağda 
olan iki kılıç:15.yüzyıl  ran kılıçları

,

 Tebriz, yaklaşık 1336 [TSMK], (Arthur Upham 
Pope,  – Phylips Ackerman,  A  Survey  of  Persian  Art  from  Prehistoric  Times  to  the 
Present,Volume XIII ).  
 

 
 
292
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 

Res.106

  –  

ran  Kalkanları

:  1278  (Arthur  Upham  Pope  –  Phylips  Ackerman,  A 
Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
 
 
 
 
 

 
 
293
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.107-  At 


ü


zerindeki  Sava

ş

çı:  

15.  yüzyıl[  Musèe  L’Arème,  Paris],  (Arthur 
Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times 
to the Present,Volume XIII ).  
 
 
 
 
 

 
 
294
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.108-

 

Solda, Demir Zincirle Örülen Zırh

: 15.yüzyıl [Berlin, Zeughaus], 

Sa

ğ

da 


Demir  Zincirle  Örülen  Dügmeli  Zırh

,  [ stanbul,  Topkapı  Sarayı  Müzesi,  cf.  pL. 
1410a],  (Arthur  Upham  Pope,  –  Phylips  Ackerman,  A  Survey  of  Persian  Art  from 
Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
  
 

 
 
295
 
 
 
 

Res.109-

  

Fitili  Tüfek

:  Safevî  dönemi,  1593,  [Tehran  Military  Acedemy,  Army 
Museum],  (Yahya Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 
 

 
 
296
 
 
 
 

Res.110-

 

Çakmaklı Tüfek

: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army 
Museum]: Safevî dönemi, 1593, [Tehran Military Acedemy, Army Museum],(Yahya 
Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 

 
 
297
 
 
 
 

Res.111- Oymalı ve Altın, Mine  

ş

lemli Türk Mi

ğ

feri

: 15. yüzyıl [Topkapı Sarayı 
Müzesi], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present,Volume XIII ).  
 
 
 
 
 
 

Res.112-

 

Konik 

Ş

ekilli Sivri Uçlu

  

ran Mi

ğ

feri

: 15. yüzyıl [Copenhagen,  National 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
 
 
 
 

 
 
298
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.113-

 

Altın ve Mine  

ş

lemeli Hafif Çelik Mi

ğ

fer

: 16. yüzyıl, [ Moscow, Armour 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
 
 
 
 
 

 
 
299
 
 
 
 

Res.114-

  

Hafif  Çelik  Mi

ğ

ferler:

  16.  yüzyıl  [  stanbul,  Topkapı  Sarayı  Müzesi], 
(Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from Prehistoric 
Times to the Present ,Volume XIII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.115

-  

ran  kılıçları

:  17.yüzyıl,  Wallace  Collection,  London  (Arthur  Upham 
Pope,  – Phylips Ackerman,  A  Survey  of  Persian  Art  from  Prehistoric  Times  to  the 
Present ,Volume XIII). 
 
 
 
 
 
 

 
 
301
 
 
 
 

Res.116-

  

ran  Hançeri

:  17.yüzyıl,  [Hermitage  Museum],  (Arthur  Upham  Pope,  – 
Phylips  Ackerman,  A  Survey  of  Persian  Art  from  Prehistoric  Times  to  the  Present 
,Volume XIII). 
 
 

 
 
302
 
 
 
 
 
 

Res.117-

 

Delici silahlardan Olan Mızra

ğ

ın 3 Görünü

ş

ü:

 
Soldan sağa: a)Sade  Mızrak - b) Kanatlı mızrak - c) perçemli mızrak. 
(T.Nejat Eralp , Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve…). 
 
 
 
 
 

 
 
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.118-

  

18.  Yüzyıla  Ait  ran  Ok  ve  Yayı:

  (Yahya  Zoka,  The  Emperial 
Iranian Army From Cyrus To Pahlavi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
304
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.119-

  

Altın  ve  Mine  

ş

lemeli    Kolçak

:  1711.  y,  [Edinburgh,  Royal  Scottish 
Museum], (Arthur Upham Pope, – Phylips Ackerman, A Survey of Persian Art from 
Prehistoric Times to the Present ,Volume XIII). 
 
 
 

 
 
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res.120

  -  

En 


ü


stte  Polat  Kalkan,  Ortada  ki  Gürz,  Altta  Bir  Mızrak 


Örnekleri:

 (Yahya Zoka, The Emperial Iranian Army From Cyrus To Pahlavi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
306
 
 
 
ÖZ GEÇM Ş 
 
1967 yılında  ran’ın Türkmensahra bölgesinin Bender Türkmen ( Türkmen Limanı) 
kentinde  dünyaya  geldim.  Liseyi  kentin  “Mahtumkulu”  adındaki  okulunda 
okudum.1986  ‘da  Tehran 
ü
niversitesinin  Güzel  Sanatlar  Fakültesi’nin  Tiyatro 
bölümünü kazandım. 1991’de Sahne Oyun Yazarı ( Daramatorji) dalı ile bu bölümü 
bitirdim.  1992  de  Tehran’nın  Merkezi  Azd 
ü
niversitesi’nin  Sanat  Araştırmaları 
bölümünü kazanıp 1996’da başarıyla bu bölümü bitirdim. 
Ben  ran Türkmenlerinden olduğum için 1997’de orada yaşayan iki milyon Türkmen 
halkına,  Sahra  adını  taşıyan  ilk  Türkmen  gazetesi’ni  yayınladım.  ran  Türkmen 
Halkının  tek  gazetesi  sayılan  Sahra’nın  yayını  hala  devem  etmekte  ve  bu  sene  10. 
senesini idrak etmektedir.  
Gazetenin yanı sıra 
ran
’da Fars ve Türkmen dilinde yirmiden fazla -kitabım basılıp 
yayınlanmıştır. Kitaplarımın bazıları şunlardır. 

-Sag-e Har ( Kuduz Köpek), Fars dilinde roman. 


-Sage Man Akca ( Beni Köpe

ğ

im “Akça”), Fars Dilinde Hikayeler. 


-Mâhî  ( Balık),   Fars Dilinde Hikayeler. 


-Mogaddame-i  Bar  Edabiyat-i    Amiyane-i  Torkman  (  Türkmen  Halk 


Edebiyatına Bir Giri

ş

), Fars ve Türkmen Dili birlikte Kullanılan Ara

ş

tırma. 


Zendeginâme ve Bargozideye A

ş

’ar-i Mahtumkulu   ( Mahtumkulu’nun 

Ş

erh-i 


Hal-i ve Seçilen 

Ş

iirleri), Fars ve Türkmen Dilinde Ara

ş

tırma ve 

Ş

iirler. 


vb. 


 
 


Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


rejting-v-strane.html

rejtingovaya-karta-ii.html

rejtingovaya-shema-dlya-5.html

rejtingovaya-sistema.html

rejtingovij-konkursnij-102.html