©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Santral siNİr sistemi: 1 İstemli Sinir SistemiSANTRAL SİNİR SİSTEMİ:

 • 1) İstemli Sinir Sistemi

 • 2) Otonom Sinir Sistemi


OTONOM SİNİR SİSTEMİ:

 • İç organ düz kaslarını ve kalp kasını denetler.

 • Salgı bezlerinin fonksiyonlarını düzenler

 • İstemsiz çalışan iç organlarımızın ve yaşamsal fonksiyonlarımızın denetimini yapar.OTONOM SİNİR SİSTEMİ

 • Omurilik, beyin sapı ve hipotalamus tarafından kontrol edilir.

 • Hipotalamus en üst düzey kontrol merkezidir.SEMPATİK SİSTEM (Torkolomber Sistem)

 • Nöron gövdeleri, medulla spinalisin torakal ve üst lomber kısmındaki “intermediolateral gri kolon”dadır.

 • Aksonlar spinal sinirlerin ön köklerinden çıkar.

 • Sempatik trunkus ve prevertebral ganglionlarda sonlanır.

SEMPATİK SİSTEM

 • Ganglionlarda çoğu myelinsiz, post ganglionik sekonder visseral motor nöronların lifleri ile sinaps yapar. • Sempatik sistemin preganglionik nöronlarından Asetilkolin,

 • Postganglionik nöronlarından Adrenalin ve Noradrenalin salınır.Sempatik sistemin etkisi ile böbrek üstü bezinden salgılanan katekolaminler, sempatik sistemin yaptığı etkiye benzer şekilde kan basıncını arttırırlar.

 • Sempatik sistemin etkisi ile böbrek üstü bezinden salgılanan katekolaminler, sempatik sistemin yaptığı etkiye benzer şekilde kan basıncını arttırırlar.

 • Daha yavaş devreye giren ama etkisi daha uzun süren bir mekanizmadır.SEMPATİK SİSTEM

 • Sempatik sistemden salınan adrenalin ve noradrenalin etkilerini  ve adrenerjik reseptörler aracılığı ile gösterirler

 •  ve  adrenerjik reseptörler (adrenoseptörler) vücudun farklı organlarında farklı miktarlarda bulunurlar.1 reseptörler : Periferik damarlarda daralmadan, idrar sfinkterlerinde büzülmeden, mesane boynu, prostat ve üretrada tonus artışından sorumludur.

 • 1 reseptörler : Periferik damarlarda daralmadan, idrar sfinkterlerinde büzülmeden, mesane boynu, prostat ve üretrada tonus artışından sorumludur.

 • 2 reseptörler : Presinaptik reseptörlerdir. Adrenalin ve noradrenalinin sinaps boşluğundan presinaptik nörona geri alımında rol oynar

1 reseptörler : Kalbteki + kronotrop, +inotrop, + dromotrop, + bathmotrop ve aritmojen etkiden sorumludur . Jukstaglomerüler aparattan renin salınımını sağlar.

 • 1 reseptörler : Kalbteki + kronotrop, +inotrop, + dromotrop, + bathmotrop ve aritmojen etkiden sorumludur . Jukstaglomerüler aparattan renin salınımını sağlar.

 • 2 reseptörler : Karaciğerde glikojenin yıkımından, bronşlardaki genişlemeden, periferik damarlardaki genişlemeden sorumludur.SEMPATİK SİSTEM

 • Sempatik sistem aktivite ve panik durumlarında hakim olan sistemdir.SEMPATİK SİSTEM

 • Kalpde  adrenoseptörler çoğunluktadır.

 • Sempatik sistem  adrenoseptörler aracılığı ile

  • kalbin hızını artırır.
  • kasılma gücünü artırır.
  • İleti hızı artar.
  • Uyarılabilirlik artar.
  • Aritmiye duyarlılık artar.


SEMPATİK SİSTEM

 • Kan damarlarında Beta2 reseptörler aracılığı ile genişleme, (Vazodilatasyon)

 • Alfa1 reseptörler aracılığı ile daralma yapar. (Vazokonstrüksiyon)SEMPATİK SİSTEM

 • Gözlerde, pupillada genişleme,

 • Silier kasa etkisizSEMPATİK SİSTEM

 • Ekrin ve apokrin ter bezlerini uyararak koyu, kokulu ve bol terlemeye neden olur.SEMPATİK SİSTEM

 • Bronşlarda Beta2 reseptörler aracılığı ile genişleme yapar.SEMPATİK SİSTEM

 • Barsak peristaltizmi ve barsak düz kasları tonusunu azaltır.

 • Sfinkter tonusunu arttırır.SEMPATİK SİSTEM

 • Karaciğer, safra kesesi ve safra kanallarında inhibisyonSEMPATİK SİSTEM

 • Böbrekte idrar miktarında azalma,

 • Üreterlerde inhibisyon yapar

 • Böbrek üstü bezinin salgılanmasını uyarır.

 • Renin salgılatır (Beta1)SEMPATİK SİSTEM

 • Kan pıhtılaşmasında artma,

 • Kan glükozunda artma,

 • Bazal metabolizmada % 100’e varan artmaSEMPATİK SİSTEM

 • Zihinsel aktivitede artma

 • İskelet kasında glükojenolizde artma,

 • İskelet kası kasılma kuvvetinde artma

PARASEMPATİK SİSTEM

 • İstirahat şartlarında hakim olan sistemdir.

 • Ana siniri Nervus Vagus’tur.PARASEMPATİK SİSTEM (Kraniosakral Sistem)

 • Medulla spinalisin kranial ve sakral bölgelerinden çıkar.

 • Preganglionik lifleri uzun, postganglionik lifleri ise kısadır. • Parasempatik sistemin hem preganglionik hem de postganglionik liflerinden Asetilkolin salgılanır.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Parasempatik sistem kolinerjik reseptörler veya muskarinik reseptörler aracılığı ile etki gösterir.

 • Örneğin kalbde parasempatik sistem kalb atım hızını azaltır.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Parasempatik sistem kalp atım hızının azalması yanı sıra, atriyumların kasılma gücünde hafif bir azalmaya neden olabilir.

 • Deri kan damarlarında genişleme ve koroner damarlarda daralma dışında sistemik damarlara etkisi yoktur.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Gözde pupillada daralma yapar, silier kası uyarır.

 • Gözyaşı sekresyonunu uyarır.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Barsakta peristaltizm ve tonüsü arttırır.

 • Sfinkterleri gevşetir.

 • Tükürük bezleri, mide ve pankreastan birçok enzim içeren bol sulu sekresyon salınımını uyarır.

 • Safra kesesi ve kanallarında eksitasyon oluşturur.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Bronşlarda daralmaya neden olur.

 • Üreterleri uyarır.PARASEMPATİK SİSTEM

 • Ter bezleri,

 • Glükoz salınımı,

 • İdrar miktarında azalma,

 • Kan pıhtılaşması,

 • Bazal metabolizma

 • Zihinsel ve iskelet kası aktivitesi

 • Böbrek üstü bezi salınımına ETKİSİ YOK


?


organizaciya-2.html

organizaciya-24.html

organizaciya-3.html

organizaciya-8.html

organizaciya-ambulatorno.html