©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

TART IŞMA VE SONUÇ - P1 akut koroner sendromlarda enflamatuar etiyoloji Sedat Koçak*, Ali Dur


TART


IŞMA VE SONUÇ:


 
Reqressiv analiz paytaxtda xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sağ qalmasının 
yüksək dərəcədə dürüstlüyünü göstərdi.
 
    
 
     
62

P47- 


EPİLEPSİ NÖBETİ


 


SIRASINDA OLUŞAN OMUZ


 


ÇIKIĞI VE DEPLASE HUMERUS BAŞI 


FRAKTÜRÜ 


 


Aykut Yüksel, 
Emel Erkuş Sirkeci, Onur İncealtın

Eda Arş, Alev Eceviz, Behçet Varışlı

 


S.B. Medeniyet Üniversit
esi Göztepe Eğitim ve Araştırma
 
Hastanesi Acil Tıp Kliniği

 


 


G


İRİŞ


  VE AMAÇ: 


Humerus  proksimal  uç  kırıklarının  çoğunluğu  ya  nondeplasedir  ya  da  minimal 
deplasedir. Bazen de bu kırıklara humerus başı çıkıkları eşlik edebilir. Bu kırık ve çıkıklar genellikle 
konservatif tedavi yöntemleri ile bazı vakalar ise cerrahi yön
temlerle tedavi edilebilir. 
Çevre yumuşak 
dokulara  en  az  zarar  verecek  yöntem  tercih  edilmelidir.  Omuz  çıkığı  olan  olguların  %25’inde  aile 
hikayesi  görülebilmektedir.  Omuz  çıkılarının  çoğunluğu  öne  çıkık  şeklindedir.  Bizim  olgumuzda  da 
olduğu  gibi  epilepsi
 
gibi  bazı  kronik  hastalıklar  omuz  kırık  ve  çıkıklarına  zemin  oluşturabilir
.  Bu tür 
vakaların  müdahalelerinde  daha  özenli  davranılırsa  hastaların  daha  basit  yöntemlerle  daha  etkin 
tedavi  edilebileceklerini  düşünmekteyiz.
  Bu  ogudaa  Epileptik tonik-klonik nö
bet  sonrası,  posterior 
omuz çıkığı ile birlikte humerus başı fraktürü olan hasta sunulmaktadır

OLGU SUNUMU:

 Acil servise 
yaklaşık beş dakika süren jeneralize tonik klonik nöbet geçirdiği ifadesi 
ile yakınları tarafından getirilen 50 Yaşında erkek hastanın,
 
30 yıldır epilepsi
 
tanısı olduğu ve ilaçlarını 
düzenli  kullandığı  öğrenildi.  İlaçlarını  düzenli  kullanmasına  rağmen  yılda  bir  iki  kez  nöbet  geçirdiği 
öğrenildi  ve  epilepsi  dışında  bilinen  yandaş  hastalığı  olmadığı  öğrenildi.
 
Acil  servise  başvurmadan 
önce herhangi bir travma öyküsü tariflemeyen hasta nöbet geçirdikten sonra takibi sırasında sağ omuz 
ağrısı  ve  beraberinde  hareket  kısıtlılığı  olması  nediyle  yapılan  muayenesinde  omuz  çıkığından 
şüphelenilen  hastanın,  çekilen  grafilerinde  sağ  omuz  posterior  çıkığı  ve  beraberinde  humerus  başı 
fraktürü tespit edildi. Bunun üzerine ortopedi konsultasyonu istenen hastaya anestezi al
tında  omuz 
redüksiyonu yapıldı. 
 
 
 
 
 

TARTIŞMA  VE 


SONUÇ:  

Epileptik nöbet nedeniyle tonik-
klonik  kasılmaları  olan  hastalarda  nöbet 
sonrası  eklem  dislokasyonları,  kemik  fraktürleri  gibi  ortopedik  komplikasyonların  oluşabileceği 
unutulmamalı  ve  nöbet  sonrası  hastalara  sistemik  bir  muayene  yapılıp  şüphelenildiğinde  ileri  tanı 
yöntemleri kullanılmalıdır.

 


63

 


P48- ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES: A SINGLE CENTER EXPERIENCE 


 


Ahmet Cumhur Dülger*, Rezkan Altun*, Hayriye Gönüllü**, 
Sevdegül Karadaş**, 
Recep Dursun***

 


* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van,
 Türkiye

 


**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Van,
 Türkiye

 


***Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Van, Türkiye

 


 


INTRODUCTION:  

In the general population of adults, the annual incidence of food impaction is 
approximately 13 episodes per 100 000 people, mostly due to meat and bone impactions. Foreign 
body impaction is frequently seen in areas of anatomical esophageal narrowing, such as the cervical 
esophagus, aortic arch, and gastroesophageal junction. Dysphagia, odynophagia, choking, or drooling 
are most common symptoms.  Fistulization to surrounding vasculature,  mediastinitis and perforation 
can occur as disease complications. In general, flexible endoscopy performed is the mainstay of 
therapy.

 


MATERİAL AND 


METHODS: 

Between March 2011 and March 2012, 48 adult patients who admitted 
to emergecy department due to impaction of esophageal foreign body were enrolled for the study. 
Medical data was obtained from hospital records. Age, gender, time of endoscopic procedure, type of 
impacted object and level of impaction were recorded on the SPSS. 

RESULTS: 

Mean age was 46 years. 3/4 of the patients were female. 15 of 48 (31%) patients had a 
prior history of esophageal cancer. Most cases were admitted to clinic after dinner. Impacted objects 
were as follows: chicken bone (35), food impaction (10), metal coin  (2), spine (2).   Foreign bodies 
were succesfully removed by flexible endoscopy in 40 of 48 (83%) patients. 2 of 48 patients had also 
mediastinitis. One patient had perforation.  8 (16%) of patients were referred to chest surgeon for 
removal of impacted object. There was no death during the examination period. 

CONCLUSİON


:  

Female gender, prior history of esophageal cancer and eating cooked-  chicken are 
major risk factors for the disease.

 


64

P49- 


HAY VERDİ,


 AZERBAYCAN GAYTADI 


 


Recep DURSUN, Emre ÇAY 
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Kliniği
 
 

GİRİŞ  VE 


AMAÇ


Depremin  ilk  saatlerinden itibaren 200  kişilik  kurtarma  ekipleriyle  öz kardeşlerine 
yardıma gelen 
Azerbaycan 
ekibi 14 kişinin enkaz
 
altından sağ kurtarılmasında büyük rol oynadı. Bu 
çalışmada 
Azerbaycan 
ve Türk UMKE ekiplerinin ortaklaşa başarılı çalışmaları sonrası biri
 102, 
diğeri 
108 saat sonra kurtarılan 
iki olguya yer verildi. 
 

OLGU  1

:  Yüz iki saat 
sonra  enkaz  altından  sağ  kurtarılan  18 
yaşında erkek hasta
:  Acil servisimize getirilen hasta genel durumu 
iyi, şuur

açık koopere, TA:90/60
 mHg, Nb:115/dk 
olarak saptandı. 
Fizik muayenesinde 
kollarında ve  gövdesinde  dermal  abrazyon ve 
enkaz  artıkları mevcut,  sistemik muayenesi  doğal,  g
örüntüleme ve 
laboratuar tetkikleri normal olarak 
bulundu.  Hastada  idrar  çıkışı 
mevcuttu. Hasta  üç  gün sonra herhangi bir komplikasyon 
geliş
memesi üzerine psikiyatrik muayenesi tekrarlanarak kontrollere 
gelmek üzere şifa ile taburcu edildi.
 
 

OLGU  2:  

Yüz sekiz 
saat  sonra  enkaz  altından  sağ  kurtarılan  14 
yaşında  erkek  hasta
:  Acil servisimize sevk  edilen hasta
nın
  genel 
durumu  iyi, 
şuur

açık, 
koopere, TA:100/70  mmHg  ve  Nb:130/dk 
idi. Fizik muayenesinde v
ücudunda enkaz artıkları mevcut,
 sistemik 
muayenesi  doğal,
  görüntüleme ve laboratuar tetkikleri normal 
bulundu.Hastada  idrar  çıkışı 
mevcuttu.  Hasta 
beş 
gün sonra 
herhangi  bir  komplikasyon  çıkmaması  üzerine  psikiyatri  kontrolü 
önerilerek şifa ile taburcu edildi.
 
 

TARTIŞMA


 VE SONUÇ: 

Her iki olguda da hastalar morallerini 
bozmadıklarını, enkazdan
 
kurtarılacağı 
ümidiyle dua 
ettiklerini,  yaşama
 
tutunmak  için  yağmur  ve  kar  sularıyla  beslendiklerini  ifade 
ettiler. 
Deprem  sonrasında  enkaz  altında  kalanlar  için  moral  motivasyon  sağlayıcı  düşünceler
  ve  hayata 
tutunma çabası içinde olmak önemli olsa da kurtarma ekipleri, transfer ekipleri ve hastayı karşılayan 
acil ekiplerinin deneyimi çok önemlidir. Bu konuda Türkiye’de UMKE ekiplerinin önemi artmakta, belli 
dönemlerde  tatbikatlar  yapılmaktadır.  Bu  tatbikatların  yaygınlaştırılması  ve  diğer  arama  kurtarma 
ekipleri, acil ekipleri ve hastaneleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
 
 

  

Van depreminde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Azerbaycan 


halkı  başta 


olmak üzere herkese teşekkür ederiz


 
65

P50- 


KRONİK SUBDURAL HEMATOM ÜZERİNDE GELİŞEN


 AKUT SUBDURAL HEMATOM 


OLGUSU 


 


Yeniocak Selman* Kalkan Asim ** Bilir Ozlem** Ersunan Gokhan
**  Eroğlu Oğuz***
 

 


*     Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servis, İstanbul, Türkiye
 
**   Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı,  Rize, Türkiye
 
*** Van Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servis, Van, Türkiye
 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: 


Kronik Subdural Hematomlar 
(SDH) hastanın şikâyetleri
 ve klinik tablonun sinsi ve 
yavaş  ilerleyen  bir  süreç  göstermesi,
 
buna  bağlı  olarak  da  tanı  ve  tedavide  gecikmeler  olması 
nedeniyle  önemlidir.  Gelişmiş  görüntüleme  teknikleriyle  tanı  koymak  kolaylaşmış  olsa  da  daha  çok 
yaşlılarda  görülen  bu  hastalık  diğer  sistemik  hastalıkların  sebep  olduğu  genel  durum  bozukluğu  ile 
karışabilmekt
edir. Kronik 
subdural hematom zemininde akut subdural hematom gelişmesi çok nadirdir.
 
Bu yazıda 48 yaşında kronik subdural hematom zemininde akut subdural hematom gelişen bir hastayı 
sunduk.

 


OLGU SUNUMU: 


48  yaşında  sokakta  yaşayan
, alkolik,  erkek hasta aci
l  servisimize  bilinç  kaybı 
nedeniyle  getirildi.  112  acil  ekibinin  verdiği  bilgiye  göre  travma  öyküsü  yoktu. 
Fiziki muayenesinde, 
ağrılı uyaranla anlaşılmaz sesler çıkarıyor, ağrılı yeri lokalize ediyor, ancak gözlerini açmıyor (GKS
:8), 
tansiyon arteryel: 1
20/80 mmHg, nabız: 82/dakika, solunum: 22/dakika idi. Hasta Öyküsünde travma 
yoktu. 
Bilgisayarlı  beyin  tomografisinde  sağ  temporoparyetal  bölgede  kronik  subdural  hematom 
üzerinde  gelişmiş  akut  subdural  hematom  tespit  edildi.  Hasta  beyin  cerrahisi  tarafından  ameliyata 
alındı, on gün sonra şifa ile taburcu edildi.

 


TARTIŞMA  VE  SONUÇ:  

Oluşmasın
da  üç  haftadan fazla zaman geçerse kronik  subdural olarak 
adlandırılır.
 
Hastaların  çoğu  50  yaş  ve  üzerindedir.  Ayrıca  kronik  alkolik,  epileptik  ve  koagülopatili 
hastaların önemli bir kısmi kronik SDH'a eğilimlidir.
 Subdural alandaki küçük bir kanama atrofik beyinli 
hastalarda semptom vermeden büyüyebilir. Bir hafta içerisinde hematom dura alt
ında bir membranla 
kaplanır  ve  üç  haftaya  kadar  beyinin  yüzeyinde 
araknoid membranla hematom aras
ında  bir  iç 
membran  oluşur.  Böylece  bir  membran  tabakası  tümüyle 
hematomu kaplar
.  Bu  süreç  sırasında 
hematom likefiye olur ve bilgisayarl
ı tomografide giderek daha 
hipodens  gözükür. Hastalar genellikle 
demans  semptomlarıyla  hastaneye  başvururlar.  Bizim  hastamızda  ani  bilinç  kaybının  sebebi  yeni 
gelişen  subdural 
hematom  olar
ak  düşünüldü.  Literatürde  kronik 
SDH 
tedavisi  sonrası  karşı  tarafta 
gelişen akut 
SDH 
bildirilmiştir. Hastanın beyin tomografisi radyolojik açıdan önemli olduğundan hastayı 
sunmaya değer bulduk.

 


 
66

P51- 


MULTİPL MYELOMANIN BİR KOMPLİKASYONU: PATOLOJİK HUMERUS KIRIĞI


 


 
Hasan Mansur DURGUN,  Ayhan ÖZHASENEKLER, 
Mehmet ÜSTÜNDAĞ,
  Murat ORAK
, Nazlı 
GÖRMELİ KURT,
 
Cahfer GÜLOĞLU
 
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı; Diyarbakır, Türkiye
 

 


GİRİŞ VE 


AMAÇ: 

Multipl Myeloma (MM), plazma hücrelerinin kontrolsüz proliferasyonu ile karakterize 
primer kemik tümörüdür. Bu yüzden MM’ lı hastalarda patolojik kırıklar görül
ebilir. 
Literatürlerde MM’lı 
bilateral spontan humerus kırıklı olgulara ve MM’ lı hastalarda görülen patolojik kırıkların analiz edildiği 
çalışmalara rastlanmaktadır
(1,2)
. S
abah uyandığında sağ kolunda hareket kısıtlılığı gelişen 
ve humerus 
orta diafiz kırığı tespit ettiğimiz MM’ lı bayan hastamızı paylaşmayı amaçladık. 
 

OLGU  SUNUMU: 


Elli beş yaşında bayan hasta, sabah uyandığında sağ kolunda hareket kısıtlılığı 
ve 
ağrı nedeniyle
 
kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde MM hastalığı mevcuttu ve tedavi aldığını söyledi. 
Başvuru  anındaki  fizik  bakısında;
 
genel  durumu  orta,  şuur  açık,  vital  bulguları  (kan  basıncı,  nabız, 
solunum sayısı, vücut ısısı) stabildi. Sağ kolu askılı, sağ kol ortasında yumuşak doku şişliği mevcuttu. 
Bölgesel  ısı  artışı,  kızarıklık  yoktu.  Sağ  kol  duyu  muayenesi  normaldi.  Çekilen  sağ  kol  direk 
radyografisinde 
sağ humerus orta diafiz kırığı ve kemik yoğunluğunda azalma tespit edildi (Resim 1). 
Sağ kol, uzun kol atele alındı. Tam kanında beyaz küre: 
4.49 K/uL, hemoglobin: 9.72 g/dL, hematokrit: 
29(%), trombosit: 233 K/uL idi. 
Biyokimyasal parametreleri normal sınırlarda idi.
 
Periferik yaymasında; 
rulo formasyonu, nötrofil %70, lenfosit %30, trombositler yeterli idi. 
Kemik iliği yaymasında %5 plazma 
hücresi tespit edildi. Hastaya 
MM  açısından  radyoterapi  ve  kemoterapi  planlandı.  Sonrasında  sağ 
humerusa 
kırık açısından cerrahi tedavi uygulandı.
 

TARTIŞMA VE 


SONUÇ: 


Acil servise travma dışı kırıkla gelen orta
-
ileri yaşlı hastalarda patolojik kırık 
düşünülmeli, metastaz olabileceği de akılda tutulmalıdır.
 
 

Resim 1

 
 
  
67

P52- 


NADİR BİR İLEUS NEDENİ: OGİLVİE SENDROMU OLGU SUNUMU


 


 
Recep Dursun *,
Mehmet Kadir Bartın*
*, Mehmet Ali Çaparlar**, 
*Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Kliniği
 
**Van Bölge E
ğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 
 

GİRİŞ


  VE AMAÇ:  

Ogilvie  s
endromu  ya  da  diğer  adıyla  akut  kolonikpsödoobstrüksiyon
 
(acutecolonicpseudo-
obstruction:ACPO),  mekanik  bir  tıkanıklık  olmaksızın  kolonun  akut  yaygın 
dilatasyonu ile 
obstrüksiyon bulguları oluşturan sendromdur ve ilk kez 1948 yılında Ogilvie tarafından 
t
arif edilmiştir. Nonobstrüktif kolon dilatasyonu, idiopatiknontoksikmegakolon gibi adlar da verilmiştir.
 
Etiyolojisi  tam  olarak  bilinmemekle  birlikte  hastalığın  patogenezinde  sempatik  innervasyon 
dengesizliğinin  rol  oynadığı  düşünülmektedir.  Bu  sendromun  karakteristik  özelliği  majör  bir  travma 
veya operasyon anamnezinin olmasıdır.
 

OLGU  SUNUMU: 


54  yaşında  bayan  hasta  yaklaşık  2  aydır varolan  nefes  darlığı,  karın  ağrısı,  gaz 
gayta  çıkaramama  yakınmaları  ile  acil  polikliniğine  başvurmuş.  Çekilen  PAAC  de  sol  he
mitoraksta 
diyafragma 
evantrasyonu ADBG de hava sıvı seviyeleri (şekil 1) ve abdominal BT de belirgin dilate 
kolon  anslarının  görülmesi  (şekil  2)  üzerine  hasta,  ileus  ön  tanısıyla  acil
 
genel  cerrahi  kliniğince 
operasyona 
alındı.
 Hastaya cerrahi ekibince to
tal kolektomi ve ileokolikanastomoz yapıldı.
 
 
 

Şekil 1


   


 


 


 


 


Şekil 2


 


TARTIŞMA


 VE SONUÇ:

 
Tanı mekanik bir obstrüksiyon için spesifik olmayan belirti ve semptomların 
Ogilvie  sendromuna  bağlı  olabileceğinin  düşünülmesi  ile  konur.  Hastalarda  yaygın  abdominal
 
distansiyon ile az-
çok bulantı ve kusma vardır ancak şart değildir. Hastamızda da sürekli ve şiddetli bir 
karın  ağrısı  ve  buna  bağlı  çok  miktarda  analjezik  tüketimi  öyküsü  mevcuttu.Spesifik  olarak 
distansiyondan  başka  fizik  muayene  bulgusu  yoktur.  Peritone
al  irritasyonbulgusu ileri dönemde 
görülür. Laboratuar bulguları tanı koyduracak özellikte değildir. Hemen tüm hastalarda hafif dereceli 
lökositoz  vardır.  Tanıda  en  önemli  yöntem  düz  radyografilerdir.  Bizim  olgumuzda  da  tüm  tetkikleri 
normal  ancak  akciğer  grafisinde  gaz ve  ADBG  de  hava  sıvı  seviyerlerigörünen  hastadan  şüphe  ile 
operasyon  kararı  alınmıştır.
  Sonuç olarak Ogilvie 
sendromu,  tanıda  şüpheli  kalınan  ve  yandaş 
hastalığı  olan  intestinalobstrüksiyonlu  hastalarda,  mutlaka  düşünülmelidir.  Çünkü  preoperatif  tanı 
gen
ellikle şüphelenerek konabilir.
 
68

P53- 


NADİR BİR İLEUS NEDENİ: SAFRA TAŞI İLEUSU OLGU SUNUMU


 


 
Mehmet Kadir Bartın*, 
Recep Dursun **, Mehmet Ali Çaparlar* 
*Van Bölge E
ğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 
** Van Bölge E
ğitim Araştırma Hastanesi Acil Kliniği
 
 

GİRİŞ


  VE AMAÇ:

  Safra t
aşı  ileusu,  bir  veya  daha  fazla  sayıda  safra  kesesi  taşının  GİS  arasında 
herhangi bir lokalizasyona impakte olup tıkanıklık oluşturmasıdır. Taş 
yâda 
taşlar genellikle rekürren 
kolesistit  atakları  sonucunda  oluşan  bil
ier enterik fistüller sonucu barsak  lümenine transfer olur. Bu 
olgunun sunulmasıyla; intestinal obstrüksiyonun nadir ama geç tanı konulduğunda mortalitesi yüksek 
bir nedeni olan safra taşına bağlı ileusun hatırlatılması amaçlanmıştır.
 

OLGU  SUNUMU: 


66 yaşında bayan hasta 4 gündür, karın
 
ağrısı, bulantı, kusma 
ve 2  gündür    gaz 
g
ayta  çıkaramama  şikâyetleriyle  acilimize  başvurdu. FM:  batında
  distansiyon, yay
gın  hassasiyet ve 
murphy 
pozitifliği mevcuttu. Laboratuar bulgularında
WBC
, BUN, kreatinin artışı saptandı
. ADBG: hava 
sıvı  seviyeleri  ve  pnömobil
ia mevcuttu. Hasta acilen operasyo
na  alındı.  Hastaya  kolesistektomi 
yapıldı..
 Hasta post
operatif 5. gün şifayla taburcu 
edildi.  
 
 

 


TARTIŞMA: 

Safra taşına bağlı mekanik barsak obstrüksiyonları nadirdir ve daha çok yaşlı hastalarda 
meydana gelir
.  Bu  hastaların  büyük
 
kısmında  kardiyak  hastalık,  diyabet  ve  obesite 
gibi 
yandaş 
hastalıklar bulunduğundan mortalite ve morbidite hala yüksek seyretme
ktedir. Bizim hast
amız da ileri 
yaşta
 bir diyabetliydi
. Safra taşı ileusunda klinik bulgular genelde nonspesifik olduğundan 
preoperatif 
tanı  koymak  zordur.  Klinik  belirti  ve  bulgulardan  şüphelenmek  önemlidir. 
3 cm’den büyük 
taşların 
obstrüksiyon yapma 
şansı 
yüksektir. 
Bizim vakamızda da taşın çapı yaklaşık 10 cm idi..
 

SONUÇ:

  M
ekanik intestinal obstrüksiyonları
n nadir bir nedeni 
de safra taşına bağlı
  ileus olabilir. Bu 
olgular mümkün olduğunca cerrahi dışı 
ya da 
enterotomi yapılmadan taşın distale itilerek çıkarılması 
gibi alternatif tedavi yöntemleriyle tedavi edilmelidir ki; enterotominin ek morbiditesi hastaya 
yüklenmesin.  
 
69

P54- 


ORBİTOKRANİAL HASARA NEDEN OLAN PENETRAN METAL KAZIK: OLGU SUNUMU


 


 


Mehmet Arslan*
, Metehan Eseoğlu
*, Recep Dursun**, Burhan Oral GÜDÜ*
, İsmail Demir


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümü
 
* * Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Kliniği
 
 

GİRİŞ


 VE AMAÇ: 


Transorbital intrakranyal yaralanma nadir bir durumdur. Bu yaralanma oluştuğunda 
yüksek  oranda  ölüm  bildirilmiştir.  Transorbital  intrakranyal  yaralanma  kafa  travmalarının  %  0,05  ini 
oluşturur.  Orbitaya  penetre  olan  yabancı  cisim  orbitadan  kranyal  kaviteye  doğru  uzandığında  beyin 
hasarına  yol  açabilir.  Penetran  yabancı  cisim  orbita  tavanı,  süperior  orbital  fissür  ve  optik  kanal 
vasıtasıyla beyine ulaşabilir.
 

OLGU  SUNUMU: 


Hastanemiz  acil  servisine  başvuran  13  yaşında  erkek  çocuk
,  ko
şarken  elindeki 
metal  kazığın  üzerine  düşmesi  sonucu  sağ  gözden  girip  kafa  arkasına  kadar  kazığın  saplanması 
şikayeti ile hastanemize başvurdu. Genel fizik muayenede penetran metal kazığın sağ orbita medial ve 
inferiorundan girip sol oksipitale kadar sapla
nıp  uzandığı  tesbit  edildi.  Nörolojik  muayaneden  derin 
komada glaskow koma skalası 4 puanda E1M2V1 olduğu saptandı. Pupiller fiks dilate ve ışık refleksi 
yoktu. Demir kazık üçüncü ventrikül, suprasellar sisterna ve oksipital kemiğe penetre olmuş idi. Hasta
 
acil  opere  edilip  metal  yabancı  cisim  çıkartıldı.  Hasta  10  gün  sonra  şiddetli  santral  hasar  ve 
intrakranyal basınç artışı nedeniyle kaybedildi.
 

TARTIŞMA


 VE SONUÇ: 


Bu olgu sunumunda transorbitokranyal penetran yaralanması olan bir olgu 
sunuldu ve bu gibi d
urumlarda hasta yönetiminin cerrahi ve radyolojik olarak tartıştık. 
 
 
 
70

P55- 


PRİMER HİPERPARATROİDİZME BAĞLI AKUT PANKREATİT


 


 
Mehmet Kadir Bartın*, 
Recep DURSUN **, Mehmet Ali Çaparlar*, 
 
*Van Bölge E
ğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 
** Van Bölge E
ğitim Araştırma Hastanesi Acil Kliniği
 
 

GİRİŞ  VE 


AMAÇ:

  Primer hiperparatroidide meydana gelen hiperkalseminin pankreasdaki 
inflamasyonu
, inaktif formdaki tripsinojeni, aktif tripsine çevirmesiyle oluşturduğu düşünülmek
tedir. Bu 
olgunun sunulmasıyla; konu hakkında literatürün irdelenmesi yanında hiperkalseminin eşlik 
etti
ği akut 
pankreatit atağında, primer hiperparatroidinin göz önüne alınması gere
kir. 

OLGU  SUNUMU:

  68 
yaşında  bayan  hasta  acil  servise 
k
arın  ağrısı,  ateş,  bulantı,  şikâyetleriyle
 
başvurdu. 
FM; 
her iki üst kadranda batında hassasiyet mevcuttu. Laboratuar; löko
sit: 8100/ml, serum 
amilaz:  1232 U/L, pankreatik amilaz: 340 U/L  total bilirubin: 1.9 mg/dL, ALT: 770 U/l, AST: 223 U/L, 
saptand
ı. 
X-ray, 
USG’de,  MR  kolanjiografide  akut  pankreatit  dışında  bir  patolojiye  rastlanmadı. 
K
alsiyumu 12.5 mg/dL saptanması üzerine
 endokrinoloji ile  konsulte edildi. Serum fosfor: 1.9 mg/dL, 
PTH: 
778.8 pg/mL saptanması üzerine hastaya primer hiperparatroidi tanısı konuldu. 
24 saatlik idrar 
kalsiyumu:  247  mg/gün  olarak  saptandı.
  Z
orlu  diürez  ile  hastanın  seru
m kalsiyumu: 9.9 mg/dL’ye 
kadar geriledi. USG: troid sol lobun inferomedialinde paratroid adenomuyla uyumlu olabilecek lezyon 
saptandı.  Serum  amilaz  ve  kalsiyum  değerleri  normale  gelen  hasta  paratroid  adenomu  için 
operasyona alındı. Sol altda 1.7x2.1x0.7 cm çapında paratroid adenom
u eksize edildi. Serum kalsiyum 
ve PTH değerleri normale dönen hasta postoperatif 2. günde eksterne edildi.
 
?


rumuz-glce-shan.html

rumyancev-petr-vasilevich.html

run-all-night.html

runbilgepumpsinthemanualp.html

rund-um-rannungen.html